Els companys de Nexes, que formen part del projecte MOBGAE ens han demanat si els podem donar un cop de mà per a difondre la següent enquesta, i així poder recollir el màxim de respostes possibles.

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar i difondre l’impacte de les experiències de mobilitat internacional en el marc de programes europeus. Entenent la mobilitat com una font de creixament personal, professional, d’autonomia i empleabilitat, amb aquesta enquesta serà possible avaluar i donar a conèixer l’impacte que ha tingut l’experiència de mobilitat en la vida personal i professional dels participants.

Així doncs, aquells voluntaris que hagueu participat en algun projecte internacional a Europa, us animem a respondre l’enquesta.

Gràcies per la vostre col·laboració!