Des de 2015 a COCAT estem immersos en un projecte que pretén avaluar i reconèxier les comptències que s’adquireixen participant d’un projecte de voluntariat.

Com a punt inicial en la creació del sistema I’ve Experienced, s’han desenvolupat dues recerques internacionals que ens han permès entendre com són avaluades, reconegudes o validades les competències adquirides en un projecte de voluntariat, fora dels contextos de l’educació formal (escoles i instituts, cursos professionals, universitats, etc.). 2

Cada any, al voltant de 30.000 persones participen de projectes de voluntariat internacional. És una comunitat de voluntaris/àries en moviment, on es comparteixen experiències increïbles i úniques.
Com a organitzacions que movem a centenars de comunitats locals i milers de voluntaris/àries, tenim la percepció que aquestes experiències poden realment canviar coses, construir nous ponts de solidaritat i amistat, així com proporcionar una sacsejada al viatge personal de cadascú aportant noves energies positives i noves habilitats.

 

Per tant, en la recerca d’un sistema per al reconeixement de les competències desenvolupades durant els serveis de voluntariat, s’ha involucrat als/les voluntaris/àries, als/les coordinadors/es dels projectes, organitzadors i personal treballador de les xarxes internacionals.

Després d’estudiar les competències en el context del voluntariat amb els “Desk Research”, s’ha dut a terme un estudi en què els/les voluntaris/àries eren els protagonistes: gràcies a ells/es, i a d’altres parts interessades, el “Field Research” està ple d’idees, suggeriments com també critiques, que ens han permès construir els propers passos del projecte amb uns fonaments sòlids.

És per això, que volem agrair als/les 2500 voluntaris/àries d’arreu del món que ens han ajudat i han contribuït al moviment internacional del voluntariat al llarg d’aquests anys.

Les dades van ser recollides entre febrer i maig de 2016, i publicades al juny de 2015.

 

Camps de treball, treball juvenil

Reconeixement i ocupabilitat

I’VE Desk Research Report -Output 1

Resum

Aquest estudi examina com els organitzadors de camps de voluntariat internacional entenen les competències adquirides quan es participa d’un projecte de voluntariat internacional i quins mitjans existeixen per a poder reconèixer i validar aquestes competències.

 

La anàlisi s’ha basat en les respostes i punts de vista de: Bèlgica, República Txeca, Finlàndia, Itàlia, Mèxic,  Rússia, Sèrbia, Corea del Sud, Espanya i Turquia, així com s’han contrastat amb estudis de la Unió Europea.

 

La definició de les competències de l’estudi està basat en el model KSA, que analitza competències com a grups de coneixement, habilitats i actituds personals.

Segons els resultats, s’ha vist que hi ha diverses competències relacionades amb el voluntariat internacional.

Aquestes competències s’han dividit en tres categories diferents: psicològiques, socials i culturals.

La primera categoria fa referència a les habilitats, el coneixement i les actituds a nivell personal; la segona categoria a les dinàmiques sòcio-psicològiques, com pot ser el treball en equip, la cerca del rol dins d’un grup i la capacitat de vinculació amb els altres components del grup; i la tercera s’entén com a una manera d’ampliar l’enteniment cultural i econòmic en el context de la societat i l’habilitat d’entendre altres cultures i la diversitat d’aquestes en un món global i interconnectat.

3

Els agents de reconeixement

Diferents perspectives en les competències dels/les voluntaris/àries, el seu reconeixement i validació

I’VE Field Research Report – Output 2

Resum

La recerca de l’Ive Experienced ha focalitzat en temes de com mesurar i testimoniar les experiències adquirides per els/les joves als camps de treball.

L’enquesta escrita i oral compta amb l’opinió de 1889 voluntaris/àries de 219 camps de treball, 53 organitzadors de camps de treball, 17 entitats locals i 8 treballadors/es juvenils  així com 14 empleats/des de 51 països.

La majoria dels enquestats han acollit positivament (implícita o explícitament) una eina que mesuri i estructuri els impactes que tenen els projectes de voluntariat. De tota manera, una minoria de voluntaris/àries i campleaders també han expressat la seva preocupació, ja que pensen que el fet de mesurar i posar nom a les competències i l’impacte del voluntariat pot afectar a l’essència del mateix voluntariat. De manera que es demana que no sigui ni obligatori ni imprescindible el reconeixement de les competències i l’impacte del voluntariat.

 

Un gran nombre de voluntaris/àries, campleaders, organitzadors de camps i entitats locals, estan d’acord en el grau en què les competències són adquirides en els camps de treball internacionals. Les competències definides com a més importants són: la feina en equip i les relacions interpersonals, la conscienciació i l’increment de la tolerància, les competències interculturals, l’enteniment global i de la diversitat, l’aprenentatge d’altres llengües i la consciència de la cultura i la seva diversitat.

A algunes d’elles se’ls assigna un paper important en l’aspecte acadèmic i laboral dels/les joves. Els/les empresaris/àries afegeixen l’esperit empresarial, la innovació i la iniciativa personal a la llista de competències importants a tenir en compte per a una carrera professional.

Els treballadors juvenils afirmen que s’observa un guany en competències en joves amb menys oportunitats també, tot i que un nivell més baix.

Els/les voluntaris/àries, campleaders i organitzadors de camps treballen normalment amb mètodes d’avaluació per parelles en grups de discussió; el rol de “testimonis” de les competències adquirides es valora com a molt important i es creuen una peça clau per a l’avaluació de les mateixes.

L’enfocament digital de l’eina de l’I’ve Experienced per a avaluar i validar les competències recentment adquirides és molt ben valorada pels/les voluntaris/àries, els/les campleaders i entitats locals que han respost l’enquesta.

Alguns empresaris recomanen complementar les competències personals, socials i interculturals amb d’altres més tècniques o referides a un tema en concret.

 

4