You can read the english version HERE 

Degut a l’avenç del virus Covid-19 (Coronavirus) en el nostre país, des de COCAT volem posar
en coneixement a totes les persones participants dels nostres projectes, el protocol d’actuació
que es preveu per enguany envers el virus i les mesures d’actuació que es poden prendre
segons el virus vagi evolucionant al llarg dels propers mesos.

D’aquesta manera pretenem poder garantir la participació a un projecte internacional amb
totes les garanties possibles i d’altra banda evitar situacions (que, tot i que avui en dia son
imprevisibles) que ens puguin portar a la cancel·lació d’un projecte per a tal de que les
persones interessades puguin tenir l’oportunitat de participar arreu del món i a Catalunya.

Des COCAT anirem informant dels possibles canvis de protocols que es puguin anar generant,
sempre seguint les pautes de la Generalitat de Catalunya, tot i així, convidem als/les
interessats/des a mantenir-se informats dels canvis i novetats.

Des de la nostra entitat volem demanar que les persones interessades en participar d’un
projecte enguany, s’assegurin de conèixer que el viatge al país de destí es compatible amb la
situació actual i segons les recomanacions de les autoritats corresponents i del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit podeu trobar alguns enllaços d’informació d’interès de la Generalitat de Catalunya,
el Protocol d’actuació a Catalunya davant el Coronavirus i també podeu consultar informació
general del virus enllaç.

Així recomanem fermament que quan es reservin els bitllets al país de destí es faci amb una
assegurança de cancel·lació i que en tot cas s’esperi al màxim possible per a fer les compres
per a tal de poder evitar cancel·lacions de viatges.

Entenem que la situació anirà variant i amb ella els protocols també, per tant, considerem que,
per a aquelles persones que ara per ara estan segures de voler participar a un projecte
assumeixen el risc de que el projectes pugui ser cancel·lats, els aeroports tancats o es faci una
crida al confinament (en ambdós caos es retornaria la quota de COCAT integra) o be que
els/les participants siguin posats en quarantena en algun cas específic. Comprenent que la
situació varia cada dia, volem fer una crida al sentit comú i volem deixar palès que COCAT
donarà tot el suport que sigui possible per a poder aclarir dubtes o en cas de ésser necessari
fer canvis de projectes o retorn de quotes sempre que la situació amb el virus així ho
requereixi. Si els projectes i/o participacions es cancel·len per raons de força major es farà el
retorn de la quota íntegra, si no hi ha cap contraindicació per a la participació al projecte, es a
dir, si es genera una cancel·lació per part de la persona participant, s’aplicarà els criteris de les
condicions de participació de COCAT habituals.

Demanem que en cas de patir algun dels símptomes del virus abans de marxar o durant el
projecte s’informi a COCAT ( o a l’entitat d’acollida en el seu defecte) per a que es pugui
prendre les mesures corresponents.

A continuació podeu trobar les mesures genèriques de protecció individual que podeu dur a
terme durant la participació al projecte i al vostre dia a dia en general:

 • Una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)
 • Evitar el contacte proper amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com
  ara tos o esternuts.
 • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb
  símptomes d’infecció respiratòria aguda.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el
  moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,..) i altres objectes
  sense netejar-los degudament.
 • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Catalunya, ni amb els
  aliments, per evitar aquesta infecció.

Cal tenir present que:

 • Les mascaretes NO serveixen per a la població en general, sí en els malalts crònics
 • El coronavirus es manifesta com una grip i, igual que el virus de la grip A
 • La majoria de les morts que s’han produït eren persones d’edat amb malalties
  cròniques o malalties terminals.
 • A dia d’avui té més afectacions la grip convencional.
 • Cal seguir les recomanacions que proposen els estaments oficials i la OMS.

 

 

Equip de COCAT