Condicions de participació als camps de treball internacionals

Requisits 

Edat per a participar

 • Camps a Europa: a partir de 14 anys.
 • Camps a Catalunya: de 14 a 29 anys.
 • Camps a EE.UU, Canadà, Japó, Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong: majors de 18 anys.
 • Camps i projectes de mitja/llarga durada a països del sud global (Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica): majors de 20 anys.

Domicili 

COCAT  gestiona inscripcions a camps de treball (de 14 a 99 anys), projectes de mitja i llarga durada (de 18 a 99 anys) i  projectes europeus – European Solidarity Corps (de 18 a 30 anys).

Aquelles persones majors de 18 anys que vulguin fer un camp de treball i amb adreça de residència fora de Catalunya poden adreçar-se a l’INJUVE.

Compromisos del/la voluntari/ària envers el projecte

 • Acceptar el procés d’inscripció, tenint en compte que s’ha de tenir paciència i flexibilitat a l’hora de fer la inscripció. Des de COCAT farem tot el possible perquè el procés sigui àgil i eficaç. Us recomanem ser flexibles a alhora de triar opcions, escollir un mínim de 3 projectes, i posar-los per ordre de prioritat al formulari. També us animem a contemplar altres ofertes, en el cas que les que heu triat estiguin plenes, i enviar la documentació necessària en els terminis establerts.
 • Estar disposat/da a col·laborar en el projecte des del primer fins a l’últim dia.
 • Contribuir de forma activa a la vida de grup. Totes les tasques són responsabilitat del grup: des de la neteja i preparació dels àpats fins a la festa final.
 • Treballar 30 hores setmanals.
 • Respectar la diversitat social i cultural de la resta de participants i de les persones locals.
 • Els que viatgen a països del Sud (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), i els menors d’edat, han de participar obligatòriament a les trobades i/o formacions que s’organitzin abans de marxar.
 • Participar en l’avaluació que es realitza el mes de setembre, un cop finalitzat el projecte.
 • Si heu de marxar o arribar al país de destí abans o després del camp, és obligatori que ens ho comuniqueu a outgoing@cocat.org, de manera que puguem programar una formació alternativa.
 • Tota persona que requereixi atenció especial, per discapacitat, trastorns o altres, quan faci la inscripció, ens ho ha de comunicar. Aquesta persona té dret a participar als camps, però té l’obligació d’informar-ne a COCAT per tal de poder satisfer satisfactòriament les atencions especials que es requereixin durant el projecte.

L’incompliment d’aquestes condicions sense previ avís o raó motivada pot arribar a significar l’expulsió del camp de treball.

Inscripció i Documentació

Les inscripcions es fan online. El correu que rebis serà el justificant de la teva inscripció.

És responsabilitat i obligació del/la voluntari/ària anar assegurat al camp de treball. Pels camps que es realitzen a Catalunya i a la Unió Europea és suficient dur la Targeta Sanitària Europea (TSE). Pels camps que es realitzen fora de la UE és imprescindible contractar una assegurança específica.

El/la voluntari/ària ha de fer arribar a COCAT una còpia del seu DNI o Passaport i de l’assegurança contractada o TSE.

En cas de participants menors d’edat, també s’haurà de facilitar:

 • una còpia del registre dels Mossos d’Esquadra per poder sortir del país (ho hauran de tramitar els pares o tutors).
 • el parental agreement de COCAT on els pares o tutors dónen permís al menor per participar en un projecte.
 • el medical sheet amb la informació mèdica actualitzada de cada participant.

Quota de participació

 • Adults: 145€ per participant
 • Menors d’edat: 200€ per participant
 • Grups: 50€ per participant
 • “Family camps”: 145€ per participant (menors de 14 anys exempts de quota)

*Per a projectes de mitja i llarga durada podeu consultar les condicions aquí.

La quota cobreix la gestió que fa COCAT, la participació, les despeses d’allotjament i la manutenció durant el camp de treball.

Cal tenir en compte que, en alguns casos (sobretot pels projectes destinats a menors), l’entitat estrangera estableix un suplement a pagar a l’arribada al camp, la “quota extra”. En aquests casos, la quota extra s’especifica a la descripcíó de cada camp de treball. Les quotes de participació dels/les voluntaris/àries de cada país es queden al país d’origen, per tal de finançar els projectes que es fan al seu propi país. No obstant, hi ha països que no envien joves a l’estranger (per qüestions econòmiques o diplomàtiques) i per tant no poden recollir quotes que els ajudin a finançar els seus projectes locals. És per això que, per tal d’ajudar a finançar el projecte de l’entitat local, es demana als/les voluntaris/àries que viatgen fins a aquests indrets que facin una aportació extraordinària. A més, hi ha organitzacions que no disposen de suficients recursos per a cobrir els costos del seu projecte i no tenen altres ingressos addicionals, com subvencions o patrocinis. En la majoria de casos s’explica en què es destina aquesta quota extra de diners.

Les despeses de viatge, el trasllat i assegurança van a càrrec del/la participant. En cas que sigui
necessari, també el cost del visat i la seva tramitació.

Es pot participar a més d’un camp de treball. En aquests casos s’ha de fer una nova inscripció per cada camp, la quota dels quals es redueix 30€ per cada projecte al que es participi (115€ per majors de 18 anys i 170€ en cas dels menors d’edat). A partir del 4rt camp, dins del mateix any, es gaudirà d’un 50% de descompte (72€ pels majors d’edat i 100€ pels menors).

La quota pels projectes que excepcionalment duren un cap de setmana serà de 45€. En el cas que s’anul·li la inscripció per manca de places, no es retornarà l’import.

Seguiment personalitzat

L’equip de COCAT podrà demanar a la persona inscrita de fer una petita reunió de seguiment. Si així fos, aquesta reunió serà obligatòria, i en cas que la persona no s’hi presti, COCAT es reserva el dret a no enviar la persona al projecte i a donar la participació per cancel·lada.

Les xerrades informatives i/o formacions dels/les menors d’edat, son obligatòries per a qualsevol jove que vulgui participar (poden anar acompanyats del pare, mare o tutor).

Responsabilitats i reclamacions

COCAT és l’organització responsable de la gestió dels/les voluntaris/àries que participen als camps internacionals a Catalunya o a l’estranger.
Qualsevol reclamació procedent relacionada amb la gestió dels/les voluntaris/àries catalans/es o dels projectes catalans s’ha de fer directament a COCAT i no a cap altra organització o institució catalana.

L’organització d’acollida (la que organitza el camp de treball) és responsable dels temes organitzatius del projecte. També es reserva el dret a cancel·lar el camp de treball per causes justificades; en aquest cas, COCAT no es responsabilitza d’aquestes anul·lacions ni de les conseqüències que se’n puguin derivar. En cas de cancel·lació, s’oferiran altres activitats de característiques i dates similars.

En cas de cancel·lació del camp de treball per part de l’entitat estrangeraCOCAT tampoc es fa responsable del reemborsament del bitllet d’avió. Per això mateix, per tal de recuperar l’import dels bitllets, recomanem contractar una assegurança de viatge privada, que pugui cobrir eventuals canvis i/o cancel·lacions.

El/la participant és responsable de les seves accions i, per tant, ningú sinó ell/a s’ha de responsabilitzar de les conseqüències que es puguin derivar dels seus actes.

Cada participant és responsable d’escollir l’opció de transport més convenient. Si es cancel·la la inscripció a un camp per raons de transport, se li aplicaran les condicions “el participant cancel·la” que es detallen a continuació.

Baixes i devolucions

Hi ha diverses casuístiques que aturen el procés d’inscripció i l’assistència a un camp. En aquests casos es genera una cancel·lació. Les resumim en tres grups.

1. No hi ha plaça que correspongui a les teves prioritats

Si no hi ha plaça que correspongui a les teves prioritats de la inscripció: et proposem un altre projecte i, si no va bé, et retornem la quota excepte 45€ de despeses administratives.

En casos excepcionals, i sempre que no hàgim començat a gestionar la teva sol·licitud (perquè les opcions que has indicat al formulari d’inscripció ja no estan disponibles i  no hi h altres opcions similars) et desem la quota per al any següent*  i amb prioritat d’inscripció, o et retornem la quota íntegra.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

(En cas de desar-se la quota es farà exclusivament durant un any i s’haurà d’abonar 45€ de gestió administrativa l’any següent).

2. El/la participant cancel·la

Un cop hagis fet la inscripció, qualsevol modificació de lloc, país o dates serà considerada com a cancel·lació per part teva. Has de notificar-ho per escrit al correu outgoing@cocat.org per tal de que consti per correu la data en la qual cancel·les. Tens dret al retorn de la quota menys 45€ de gestió administrativa.

Qualsevol modificació per part teva un cop has estat confirmat a un camp de treball es considera una cancel·lació. És per això que demanem que la cerca d’opcions es faci amb cura, tenint en compte els teus condicionants (disponibilitat de dates, motivació envers el projecte, etc.)

Si la cancel·lació es produeix en els 7 dies naturals després de rebre el correu electrònic amb la carta confirmació i sempre que faltin més de 30 dies naturals per a que comenci el camp, et retornem la quota integra excepte 70€. La part restant que es dedueix de la quota és en concepte de despeses administratives i de gestió.

Passats els 7 dies naturals després de rebre el correu electrònic amb la carta de confirmació no hi ha opció a cap reemborsament.

A menys de 30 dies naturals que comenci el camp no hi ha opció a cap reemborsament de la quota.

Les persones que no compareixen al camp no tenen dret a cap reemborsament de la quota.

Per a les cancel·lacions referents a projectes “ESC VT” on no s’aplica quota, si el/la participant cancel·la dos o més cops sense justificació, COCAT es reserva el dret a no tramitar més sol·licituds del/la participant en el futur.

Per causes de força major que puguin ser justificades i que t’impedeixin viatjar et retornem la quota integra excepte 45€ per despeses administratives. Hauran d’estar justificades amb un informe oficial o certificat mèdic.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

3. L’entitat estrangera cancel·la
COCAT t’oferirà altres activitats amb característiques i dates similars. En cas de no acceptar les ofertes alternatives, et retornem la quota íntegra, excepte 45€ per despeses administratives i excloent tota demanda de danys i interessos.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

Si decideixes participar en un altre camp, estaràs renunciant a qualsevol reclamació respecte als camps anteriors. COCAT no es farà, en cap cas, responsable del reemborsament de les despeses de desplaçament.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!