Condicions de participació per a camps de treball internacionals

Requisits que demanem

Edat per a participar
Camps a Europa:  majors de 14* anys.
Camps a Catalunya: 14*-29 anys.
Camps a Canadà, Japó, Corea del Sud, Taiwan: majors de 18 anys.
Camps i projectes de mitja/llarga durada a països del Sud (Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica): majors de 20* anys.

Domicili a Catalunya
COCAT només gestiona inscripcions de persones amb domicili a Catalunya. Aquelles persones residents al País Valencià, Illes balears i La Franja poden adreçar-se a: Servei Civil Internacional de Catalunya. O bé a les organitzacions de l’estat espanyol: Servicio Voluntario Internacional, De Amicitia.

Compromisos del/la voluntari/ària envers el projecte
Acceptar el procés d’inscripció, tenint en compte que s’ha de tenir paciència i flexibilitat a l’hora de fer la inscripció. Des de COCAT farem tot el possible perquè el procés sigui àgil i eficaç. Us recomanem ser flexibles a l’hora de triar opcions:
escollir un mínim de 3 projectes, o si en voleu més, i posar-los per ordre de prioritat al formulari. També contemplar altres ofertes en el cas que les que heu triat estiguin plenes i enviar la documentació necessària en els terminis establerts.

Estar disposat/da a col·laborar en un projecte des del primer dia de camp fins l’últim amb bona motivació.

Contribuir de forma activa a la vida de grup. Totes les tasques són responsabilitat del grup: des de la neteja i preparació dels àpats fins a la festa final.

Treballar 30 hores setmanals.

Respectar la diversitat social i cultural de la resta de participants i de les persones locals.

Per als que viatgen a països del Sud (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), participar a les trobades o formacions que s’organitzin abans de marxar.

Participar en l’avaluació que es realitza el mes de setembre un cop finalitzat el projecte.

Per aquells que marxeu al país de destí abans o després del camp és obligatori comunicar-ho a l’equip a outgoing@cocat.org per a poder programar una formació alternativa.

Tota aquella persona que requereixi cap atenció especial, per discapacitat o trastorn, ho ha de comunicar a COCAT a l’hora de fer la inscripció. Aquesta persona té dret a participar als camps però és obligació informar als coordinadors per a poder satisfer satisfactòriament les atencions especials que es requereixin durant el projecte.

L’incompliment d’aquestes condicions sense previ avís o raó motivada pot arribar a significar l’expulsió del camp de treball.

Inscripció i Documentació

Les inscripcions es fan online, el correu rebut serà el justificant de la teva inscripció.

És responsabilitat i obligació del voluntari/ària anar assegurat al camp de treball. Pels camps que es realitzen a Catalunya i la Unió Europea és suficient dur la Targeta Sanitària Europea (TSE). Pels camps que es realitzen fora de la UE, és imprescindible contractar una assegurança específica.

El voluntari/ària ha de fer arribar a COCAT una còpia del seu DNI o Passaport i de l’assegurança contractada o TSE.

En cas de participants menors d’edat, també hauran de facilitar:

  • una còpia del registre dels Mossos d’Esquadra per a poder sortir del país (ho hauran de tramitar pare, mare o tutor).
  • el parental agreement de COCAT on es dona permís per part del pare, mare o tutor a participar d’un projecte.
  • el medical sheet amb la informació mèdica actualitzada de cada participant.
Quota de participació

La quota estàndard de participació és de 145€ (exceptuant els menors d’edat on la quota és de 200€). Per a famílies, s’aplica la quota reduïda de 115€ per participant (menors de 14 anys exempts de quota). Per a grups, la quota es de 50€ per participant. Aquesta quota cobreix la gestió que fa COCAT i la participació, les despeses d’allotjament i la manutenció durant el camp de treball també estan cobertes per l’entitat d’acollida.

Cal tenir en compte que, en alguns casos, l’entitat estrangera estableix un suplement a pagar a l’arribada al camp estranger, la “quota extra” (sobretot per a projectes d’adolescents). En aquests casos, ho trobaràs especificat a l’explicació de cada camp de treball. Les quotes de participació dels/les voluntaris/àries de cada país es queden al país d’origen, per tal de finançar els projectes que es fan al seu propi país. No obstant, hi ha països que no envien joves a l’estranger (per qüestions econòmiques o diplomàtiques) i per tant no poden recollir quotes per tal de finançar els seus projectes locals. És per això que es demana als/les voluntaris/àries que viatjaran fins a aquests indrets que facin una aportació extraordinària per ajudar a finançar el projecte d’aquella entitat, en el seu conjunt. A més, hi ha organitzacions que no disposen de suficients recursos per a cobrir els costos del seu projecte i no tenen altres ingressos addicionals, com subvencions o patrocinis. En la majoria de casos s’explica en què es destina aquest extra de diners.

Les despeses de viatge, trasllat i assegurança van a càrrec del/la participant. En cas que sigui
necessari, també cost del visat i la seva tramitació.

Es pot participar a més d’un camp de treball. S’haurà de fer una nova inscripció per cada camp, però la quota a partir llavors es reduirà 30€ per cada projecte al que es participi (115€ per majors de 18 anys i 170€ en cas dels menors d’edat).

La quota per als projectes que excepcionalment duren un cap de setmana serà de 40€. En el cas que s’anul·li la inscripció per manca de plaça, no es retornarà l’import.

Seguiment personalitzat

L’equip de COCAT podrà demanar a la persona inscrita de fer una petita reunió de seguiment. Si així fos, aquesta reunió serà obligatòria, i en cas que la persona no s’hi presti, COCAT es reserva el dret a no enviar la persona al projecte i donar la participació per cancel·lada.

Les xerrades informatives i/o formacions dels/les menors d’edat, son obligatòries per a qualsevol jove que vulgui participar (poden anar acompanyats del pare, mare o tutor).

Responsabilitats i reclamacions

COCAT és l’organització responsable de la gestió dels/les voluntaris/àries que participen als camps internacionals a Catalunya o a l’estranger.
Qualsevol reclamació procedent relacionada amb la gestió dels/les voluntaris/àries catalans/es o dels projectes catalans s’ha de fer directament a COCAT i no cap altra organització o institució catalana.

L’organització d’acollida (la que organitza el camp de treball) és responsable dels temes organitzatius del projecte. També es reserva el dret a cancel·lar el camp de treball per causes justificades; en aquest cas, COCAT no es responsabilitza d’aquestes anul·lacions ni de les conseqüències que se’n puguin derivar. En cas de cancel·lació, s’oferiran altres activitats de característiques i dates similars.

COCAT tampoc es fa responsable del reemborsament del bitllet d’avió en cas de cancel·lació del camp de treball per part de l’entitat estrangera. Per això mateix recomanem contractar una assegurança de viatge privada per tal de recuperar l’import dels bitllets en cas que es cancel·li el camp.

El/la participant, és responsable de les seves accions i, per tant, ningú sinó ell/a s’ha de responsabilitzar de les conseqüències que es puguin derivar dels seus actes.

Cada participant és responsable d’escollir l’opció de transport més convenient. Si es cancel·la la inscripció a un camp per raons de transport, se li aplicaran les condicions “el participant cancel·la” que es detallen a continuació.

Baixes i devolucions

Hi ha diverses casuístiques que aturen el procés d’inscripció i l’assistència a un camp. En aquests casos es genera una cancel·lació. Les resumim en tres grups.

En cas de que es produeixi un impediment per a la participació degut a la pandèmia del Covid-19 es prendran mesures extraordinàries en la gestió de les inscripcions. Llegiu el comunicat amb els detalls del protocol que s’establirà aquí.

1. No hi ha plaça que respongui a les teves prioritats

1.1. No hi ha plaça que respongui a les teves prioritats: et proposem un altre projecte i si no va bé et retornem de la quota, excepte 45€ de despeses administratives.

1.2. No hem començat a gestionar la teva sol·licitud perquè les opcions que has indicat al formulari d’inscripció no estan disponibles:  et proposem un altre projecte i si no va bé et retornem la quota íntegra.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

2. El/la participant cancel·la

Un cop hagis fet la inscripció, qualsevol modificació de lloc, país o dates, serà considerada com a cancel·lació per part teva. Has de notificar-ho per escrit al correu outgoing@cocat.org per tal que consti per correu la data en què cancel·les.

Qualsevol modificació per part teva un cop has estat confirmat a un camp de treball es considera una cancel·lació. És per això que demanem que la cerca d’opcions es faci amb cura, tenint en compte els teus condicionants (disponibilitat de dates, motivació envers el projecte, etc.)

Si la cancel·lació es produeix en els 7 dies naturals després de rebre el correu electrònic amb la carta confirmació i sempre que faltin més de 30 dies naturals per a que comenci el camp, et retornem la quota integra excepte 70€. La part restant que es dedueix de la quota és en concepte de despeses administratives i de gestió.

Passats els 7 dies naturals després de rebre el correu electrònic amb la carta de confirmació no hi ha opció a cap reemborsament.

A menys de 30 dies naturals que comenci el camp no hi ha opció a cap reemborsament de la quota.

Les persones que no compareixen al camp no tenen dret a cap reemborsament de la quota.

Per causes de força major que puguin ser justificades i que t’impedeixin viatjar et retornem la quota integra excepte 45€ per despeses administratives. Hauran d’estar justificades amb un informe oficial o certificat mèdic.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

3. L’entitat estrangera cancel·la
COCAT t’oferirà altres activitats amb característiques i dates similars. En cas de no acceptar les ofertes alternatives, et retornem la quota íntegra, excepte 45€ per despeses administratives i excloent tota demanda de danys i interessos.

En qualsevol cas la comissió per la transferència corre a càrrec del/la participant (2€).

Si decideixes participar en un altre camp, estaràs renunciant a qualsevol reclamació respecte als camps anteriors. COCAT no es farà, en cap cas, responsable del reemborsament de les despeses de desplaçament.

En cas de que es produeixi un impediment per a la participació degut a la pandèmia del Covid-19 es prendran mesures extraordinàries en la gestió de les inscripcions. Llegiu el comunicat amb els detalls del protocol que s’establirà aquí.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!