Entitats membres


CRUC, una aposta per la Catalunya rural i jove. És una entitat fruit de diverses experiències i anys en l'associacionisme juvenil, l'educació en el lleure, les activitats internacionals i el desenvolupament de polítiques i activitats juvenils en l'àmbit rural de Catalunya. Es considera un punt de partida cap a la consecució de diversos objectius essencials per al món rural català i jove. Catalunya té en els seus àmbits rurals encara mancances que fan de la vida en aquestes zones una vida de desigualtat d'oportunitats.

CRUC creu que la coordinació de programes que responguin a les necessitats dels joves, associacions i projectes portarà a consolidar una estructura i un treball que defensi des de la base la Catalunya rural. Portarà als joves a ser protagonistes, també, del desenvolupament del nostre territori i per tant del nostre futur.

CRUC són membres fundadors de COCAT.
La Fundació Catalana de l'Esplai és una iniciativa sense afany de lucre creada amb la finalitat d'impulsar l'educació en el lleure d'infants, joves i adults. Desenvolupa la seva tasca en tres àrees de treball: àrea d'innovació educativa, àrea social i àrea de tercer sector; i agrupa cinc entitats. La Fundació es proposa també treballar pel desenvolupament de la vida associativa, en tant que espai de vertebració i participació social que reforça la democràcia i contribueix a la millora de la vida dels ciutadans.

La FCE són membres de COCAT des del 2007.
La Fundació Escolta Josep Carol és una organització no lucrativa de caràcter educatiu que es va crear l'any 1997 des de l'associació Escoltes Catalans. Té dues finalitats: l'educació, en un sentit ampli, i el suport al moviment escolta català, coeducatiu i laic.

La proposta educativa de la Fundació es basa en els valors propis de l'escoltisme laic i es du a terme tant des dels diversos serveis educatius i de lleure com mitjançant la formació d'educadors i educadores en el temps lliure. La Fundació s'enriqueix d'un mètode educatiu participatiu fonamentat en la transmissió de valors, la pedagogia de l'acció i el compromís individual i col·lectiu.

FEJC són membres fundadors de COCAT.
El Grup d’Esplai Vidrerenc (GEPV) és una organització juvenil dedicada a la defensa i promoció de valors com la igualtat, l’equilibri ambiental, la lluita contra el feixisme, el racisme i la LGTBI+fòbia, la defensa d’un esperit cooperatiu i crític, etc. a través del món del lleure. L’esplai de Vidreres fou fundat a la població de Vidreres (La Selva) l’any 1993 per un grup de joves del poble.
Obre't Ebre és una associació juvenil sense ànim de lucre, ubicada a les Terres de l'Ebre, i que busca obrir oportunitats de voluntariat i formació per a joves de la regió.

Treballa en l'àmbit internacional, organitzant intercanvis, serveis de voluntariat europeu i camps de treball internacionals. En l'àmbit local, Obre't Ebre porta a terme tallers, xerrades i activitats de sensibilització i informació per al voluntariat juvenil.

Obre’t Ebre són membres de COCAT des del 2008.
BALMES BLANCS és una entitat que gestiona el Refugi Vall de Siarb i intenta dinamitzar la vall a través del senderisme i el turisme sostenible. El Refugi està al poble de Llagunes, a 12 km de Sort al Pallars Sobirà. Des de l'entitat, a banda de la gestió pròpia de l'allotjament, es realitzen un seguit de tasques i projectes diversos per dinamitzar la zona així com l'organització de camps de treball internacionals per recuperar i mantenir camins antics, l'elaboració de mapes i tríptics en format ressenya d'excursions perquè el públic pugui realitzar els diferents itineraris. l'elaboració de plafons de continguts culturals i històrics que s'instal·len per explicar el llegat històric observable a la vall així com es treballa amb la millora de les indicacions dels camins col·laborant amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament del poble. El seu objectiu es sumar esforços i anar més enllà en el projecte de dinamització econòmica d'una petita vall del Pirineu a partir de la recuperació del patrimoni dels camins.
L’Associació Terra Roia té com a finalitat recuperar i conservar la xarxa de camins de la Vall de Siarb, a través dels quals articular, connectar i divulgar el patrimoni cultural i natural de la vall.
Durant anys a la Vall de Siarb s'han desenvolupat un seguit d’actuacions per tal de donar a conèixer el valor natural, cultural i patrimonial que hi és present.
Les intervencions de recuperació i manteniment de la xarxa de camins antics han comportat la descoberta de molts elements que poden ser objecte d’interès per entendre millor aquest espai concret i, per extensió, per entendre com s’ha anat conformant el conjunt del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
RAI és una entitat de joves de caràcter educatiu que té la finalitat de fer incidència política entre els i les joves de Catalunya, de lluitar per un món just on totes les persones sense distinció d'ètnia I cultura puguin viure en igualtat de condiciones.RAI té com a objectius la participació dels joves, el treball en valors, el desenvolupament comunitari, i el desenvolupament personal i col·lectiu. També es vol fomentar dinàmiques socials positives i creatives com la interculturalitat, el treball en xarxa, la creativitat i comunicació social.Se utilitzen eines de l'educació no formal, com els intercanvis interculturals, l'autogestió el temps d'oci, la proposta i oferta cultural i la formació. RAI són membres fundadors de COCAT.

Membre de


COCAT forma part de FOCIR, la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, una plataforma d’entitats catalanes que aglutina aquelles que tenen representació internacional i permet conèixer i explorar altres realitats de reconeixement internacional català.
COCAT és membre d’Alliance of Voluntary Service Organizations des del 2005. En aquesta xarxa de base europea i d’abast internacional hi compartim projectes de voluntariat internacional, en primera instància camps de treball però també altres projectes, com intercanvis i formacions, amb més d’una cinquantena d’entitats.

És a més l’espai on compartim projectes transversals amb valors com la diversitat, per tal de garantir l’oportunitat de l’experiència internacional a joves sense oportunitats, i la sostenibilitat, vetllant per ser conscients de la petjada que deixa cadascun dels voluntaris i entitats implicats en projectes de voluntariat internacional. La coneixença directa dels partners a través aquesta xarxa és l’aval que COCAT te per tal d’oferir a voluntaris catalans projectes internacionals d’organitzacions que coneixem de primera mà i amb qui compartim valors i metodologia. Per conèixer més sobre Alliance i les seves campanyes clica aquí.
COCAT és membre del Coordinating Committee of International Voluntary Service, una plataforma d’entitats vinculada a l’UNESCO que aglutina un centenar d’organitzacions que treballen per a la promoció de la pau i la interculturalitat arreu del món.
COCAT és membre de ple dret de Lafede.cat, plataforma de segon nivell. Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global és una xarxa que promou l'acció col·lectiva de les entitats afiliades. Treballa activament per aconseguir la justícia global i l'eradicació de les desigualtats, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!