Camps de treball internacionals a Catalunya

Introducció

A Catalunya es porten a terme anualment uns 15 camps de treball internacionals, els quals acullen al voltant de 300 participants d’altres països. Tanmateix, per cada projecte, sempre reservem tres o quatre places destinades a catalans i catalanes. Fent un camp de treball internacional a Catalunya tindràs una experiència de voluntariat tot descobrint la riquesa de la teva terra! Els projectes són organitzats per entitats catalanes molt diverses, bona part d’elles membres de COCAT.

Inscripcions

El procés d’inscripció és el mateix que es segueix pels Camps de Treball a l’estranger. Per inscriure’t, vés a Cercador de projectes.

Recomanacions

La llengua vehicular del camp serà l’anglès, així que… comença a practicar!

INSCRIU-TE!
CAT01: "La lleva del biberó"

Codi projecte: CAT01

Títol projecte: La lleva del biberó

Dates: del 14/07 al 28/07

Lloc del projecte: Pinell de Brai, Terra Alta.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Fundació Escolta Josep Carol

Tipus de projecte: arqueologia.

Resum del projecte:
L’objectiu d’aquest camp és contribuir una mica a la recuperació de les trinxeres de la Batalla de l’Ebre que es van fer durant la Guerra Civil Espanyola. Els participants treballaran a l’aire lliure en l’àrea històrica que adquireixi enfocaments interculturals i arqueològics. Les tasques es centraran en la renovació i neteja de la zona, així com l’exploració arqueològica.

Tasques: 
Les tasques a desenvolupar consistiran en la neteja, desherbatge i excavació de les trinxeres i altres infraestructures defensives, amb l’objectiu de restaurar el seu aspecte original i arribar a la cota original de 1938. A més, es farà una tasca de restauració i catalogació del material recuperat i es documentarà tot el procés arqueològic a través de tasques gràfiques i fotogràfiques. La tasca serà dirigida per un arqueòleg i es combinen diferents fases, que involucren la participació dels tècnics de COMEBE i dels participants en el projecte.

CAT02: "Beyond the vineyard: the dry stone heritage"

Codi projecte: CAT02

Títol projecte: Beyond the vineyard: the dry stone heritage

Dates: del 16/07 al 30/07

Lloc del projecte: Ordal, Alt Penedès.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora:Fundesplai

Tipus de projecte: medi ambient, patrimoni.

Resum del projecte:

El camp planteja la intervenció transversal en el medi social i natural a través d’actuacions de manteniment i senyalització de diferents estructures de pedra seca deteriorades i actuacions sobre l’entorn natural. La restauració d’una estructura de marges i de vinyes a la zona d’El Pago, així com l’inventari i restauració d’una zona de trinxeres de la guerra civil en són les tasques principals. Aquest any, com a novetat, es participarà en la restauració d’una barraca malmesa a la zona de jaciments arqueològics i es farà una visita als jaciments amb els arqueòlegs que duen a terme les excavacions. També executaran tasques de foment de la biodiversitat en el medi natural, com ara la col·locació de caixes niu a zones forestal i la participació en projectes de ciència ciutadana.

Tasques: 

 • Restauració i manteniment de les restes de trinxeres de la Guerra Civil que es troben a la mateixa zona.
 • Restauració d’una barraca de pastor situada prop del Jaciment arqueològic de Subirats.
 • Localització de construccions de pedra seca mitjançant el portal Wikipedra.
 • Tasques de manteniment a Sant Pau d’Ordal (manteniment de bancs públics i del parc infantil)
 • Construcció i col·locació de caixes niu.
CAT03: " Reading life in the Rocks"

Codi projecte: CAT03

Títol projecte: Reading life in the Rocks

Dates: del 16/07 al 30/07

Lloc del projecte: Salàs de Pallars, Pallars Jussà.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Coordinació Rural de Catalunya

Tipus de projecte: patrimoni, construcció, cultural.

Resum del projecte:

Els municipis on es realitzen les accions, Salàs de Pallars, Talarn i Baix Pallars , formen part de l’Associació Geoparc Orígens. Aquest projecte enllaça l’estudi i la divulgació de les Ciències de la Terra, atesa la rellevància internacional que té la riquesa geològica de la zona, amb accions de servei a la comunitat, així com la recuperació del patrimoni a partir de la recuperació d’antigues tècniques. Tal és la seva importància en patrimoni geològic, que aquest territori ha estat declarat Geoparc Mundial de la UNESCO.

Tasques: 

 • Recuperació de les parets de pedra seca dels camins.
 • Desbrossament i neteja de camins.
 • Adequació de l’entorn de l’ermita del Calvari com a zona d’esbarjo amb la instal·lació de bancs i zones d’ombreig.
 • Recuperació d’antics camins.
 • Recuperació de les parets de pedra seca que ressegueixen bona part del camí, refent-les amb la metodologia tradicional.
 • Adequar un nou camí per enllaçar-lo i incloure-ho en la “la ruta de les ermites”.
 • Adequar zones properes a l’ermita romànica per a poder realitzar futures accions destinades a realitzar excavacions arqueològiques i la restauració dels elements arquitectònics existents.
 • Neteja de la sèquia i entorn dels salins.
CAT04: "St. Iscle's Castle: looking for a past"

Codi projecte: CAT04

Títol projecte: St. Iscle’s Castle: looking for a past

Dates: del 13/08 al 27/08

Lloc del projecte: Vidreres, La Selva.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Grup d’Esplai Vidrerenc

Tipus de projecte: arqueologia.

Resum del projecte:

Dues setmanes per conèixer i compartir experiències amb gent d’arreu del món, crear consciència de grup i poder compartir experiències. Alhora, adquirir coneixements arqueològics i culturals de Catalunya mitjançant el Castell medieval de Sant Iscle.

Tasques: 

 • Excavació de l’interior dels sectors en qüestió mitjançant mètodes estratigràfics.
 • Neteja dels murs que conformen els diversos sectors del castell a mesura que vagin quedant al descobert.
 • Registre arqueològic, mitjançant croquis, fitxes, dibuixos i fotografies, dels diversos estrats i estructures que vagin apareixent.
CAT05: "Archaeological work camp in the Pyrenees"

Codi projecte: CAT05

Títol projecte: Archaeological work camp in the Pyrenees

Dates: del 17/07 al 31/07

Lloc del projecte: Llagunes, Pallars Sobirà

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Terra Roia

Tipus de projecte: arqueologia, renovació.

Resum del projecte:

L’objectiu d’aquest camp de treball és el de realitzar excavacions al Despoblat Medieval de Santa Creu de Llagunes, després de 10 anys sense realitzar-hi cap intervenció arqueològica. Al despoblat es troben restes d’un recinte fortificat medieval bastit al damunt d’un primer assentament humà, datat al voltant de l’any 1.500 aC. És el jaciment arqueològic excavat en alçada més gran de Catalunya.

Els participants aprendran sobre la cultura, la naturalesa i participaran en diferents activitats de conservació del lloc.

Tasques: 

 • Desbrossar interior del jaciment de manera intensa, sobretot en temporada de màxima afluència Pins en creixement que amenacen estructures.
 • Desbrossar perímetre jaciment (en especial fossats).
 • Neteja i disminució de la massa de bosc a la part més pròxima al cap del tossal i del jaciment.
 • Inici excavacions de part de l’estructura del jaciment segons les consideracions dels tècnics arqueòlegs.
CAT06: "Archaeological research in the roman city of Aeso"

Codi projecte: CAT06

Títol projecte: Archaeological research in the roman city of Aeso

Dates: del 16/07 al 30/07

Lloc del projecte: Isona, Pallars Jussà

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Centre Estudis d’Isona i Conca Dellà

Tipus de projecte: arqueologia.

Resum del projecte:

El camp de treball té per finalitat apropar els/les joves a diferents aspectes de l’arqueologia, com són l’excavació i el tractament de materials. Científicament cerca potenciar el coneixement de la ciutat romana d’Aeso, lloc on s’han reprès les excavacions arqueològiques programades des de 2019 (Hort del Cavaller i vil·la romana de Llorís).

Tasques: 

Es vol aprofitar el voluntariat per, tot gaudint del paisatge rural i natural del Jussà, realitzar tres accions:

  • Netejar superficialment la parcel·la coneguda com Hort del Cavaller, de propietat municipal.
  • Excavació arqueològica en la mateixa parcel·la.
  • Tractament de materials arqueològics conservats en el Museu d’Isona i Conca Dellà, procedents del lloc esmentat a banda dels que puguin sorgir en el transcurs de l’actuació.
CAT07: "International workcamp of Gaià"

Codi projecte: CAT07

Títol projecte: International workcamp of Gaià

Dates: del 19/07 al 02/08

Lloc del projecte: Altafulla, Tarragonès

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Associació La Sínia

Tipus de projecte: medi ambient.

Resum del projecte:

En aquest projecte es volen transmetre valors per conviure amb altres persones, fomentar la cultura ambiental i introduir-los a les tasques de gestió i conservació de la biodiversitat.

Tot incloent i afavorint les relacions personals i grupals, on tothom pugui opinar i difondre valors a través de l’experiència, fomentant la cooperació i l’altruisme en el grup, integrant i difonguent la sensibilització ambiental dels espais naturals protegits.

Tasques: 

 • Manteniment general de la desembocadura del riu Gaià i l’entorn litoral d’Altafulla.
 • Manteniment de diversos sectors de l’espai a Tamarit.
 • Millora d’hàbitats:en l’àmbit fluvial del riu Gaià. Per ex. control d’espècies exòtiques (canya, lligabosc japonès, miraguà o cranc blau), gestió de sistemes de cordó dunar i espais en custòdia, etc.
 • Seguiment de biodiversitat: seguiment científic, mitjançant tècniques estandarditzades de mostreig, d’alguns grups faunístics d’interès com les tortugues, els macroinvertebrats, les papallones, els ocells o els mamífers.
CAT08: "Restoration of a protected Catalan wetlands"

Codi projecte: CAT08

Títol projecte: Restoration of a protected Catalan wetlands

Dates: del 19/08 al 02/09

Lloc del projecte: La Laguna, Sils, La Selva.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: EMYS Estany de Sils

Tipus de projecte: medi ambient.

Resum del projecte:

 • Mostrar la realitat ambiental d’un territori i com es pot intervenir en aquesta.
 • Contribuir a la millora i la conservació de l’Espai Natural dels Estanys de Sils i els seus elements d’interpretació.
 • Conèixer la biodiversitat i els hàbitats característics d’aquestes zones humides.
 • Conèixer la custòdia del territori, els actors del territori que hi participen i exemples en la seva aplicació.
 • Transmetre valors de cooperació i respecte vers el medi i els seus habitants.
 • Oferir un espai d’intercanvi i de descoberta de les diferents realitats dels participants, principalment en temes ambientals i de conservació/gestió d’espais naturals.
 • Potenciar el consum responsable en tots els sentits. Per una banda, com a mesura important per cuidar el nostre entorn; per l’altra, en l’ús de les noves tecnologies i altres aspectes relacionats amb la cura d’un mateix i les persones que ens envolten.
 • Promoure que els participants esdevinguin difusors.
 • Donar a conèixer la cultura catalana a través de la vivencialitat i les relacions en xarxa.
 • Ser conscients de quines són les Solucions Basades en la Natura (NBS) i ser-ne difusors.

Tasques: 

 • Eliminació de flora exòtica invasora.
 • Retirada de bardisses del bosc inundat.
 • Enfonsament de dues basses.
 • Manteniment d’infraestructures.
 • Fixació dels troncs d’insolació als marges.
 • Recollida de deixalles de la Sèquia.
 • Neteja i seguiment de caixes niu.
CAT09TEENS: "Recovery of ancient paths in the Pyrenees"

Codi projecte: CAT09TEENS

Títol projecte: Recovery of ancient paths in the Pyrenees

Dates: del 31/07 al 14/08

Lloc del projecte: Soriguera, Pallars Sobirà

Edat: de 14 a 17 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: construcció, patrimoni, medi ambient.

Resum del projecte:

 • L’objectiu del camp de treball és conèixer, entendre i implicar-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb recuperant camins antics, realitzant activitats de coneixement de flora i fauna, i veient la relació entre l’activitat humana rural amb la natura que l’envolta.

Tasques: 

La feina tècnica relacionada amb la recuperació dels camins antics consisteix en:

  • Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
  • Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
  • Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
  • Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
  • Implementació o millora de la senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el parc natural de l’Alt Pirineu.
  • Millorar empedrat de trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.
CAT10ESCVT: "Nature paths in the Siarb Valley"

Codi projecte: CAT10ESCVT

Títol projecte: Nature paths in the Siarb Valley

Dates: del 17/08 al 31/08

Lloc del projecte: Soriguera, Pallars Sobirà

Edat: de 18 a 30 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: construcció, cultural.


Resum del projecte:

L’objectiu del camp de treball és conèixer, entendre i implicar-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb, recuperant camins antics, realitzant activitats de coneixement de flora i fauna, i veient la relació entre l’activitat humana rural amb la natura que l’envolta.

Tasques:
● Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
● Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
● Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
● Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
● Implementació o millora de la senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
● Millora empedrat trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.

CAT11ESCVT: "Sant Antoni's Tower"

Codi projecte: CAT11ESCVT

Títol projecte: Sant Antoni’s Tower

Dates: del 10/07 al 24/07

Lloc del projecte: Jesús, Tortosa.

Edat: de 18 a 30 anys.

Entitat organitzadora: Obre’t Ebre

Tipus de projecte: construcció, patrimoni, medi ambient.


Resum del projecte:

L’objectiu d’aquest campament és ajudar a reparar la Torre de Sant Antoni. Aquesta està a una finca de quatre hectàrees, amb una casa del segle XIX, que consta de diversos espais interconnectats, pels diferents hàbitats i ecosistemes. Ha estat dissenyada amb criteris paraculturals i es conrea amb mètodes ecològics i sostenibles.

Tasques:

 • Identificació i selecció d’espècies vegetals, eliminarem les que siguin perjudicials per a aquest medi ambient. Plantarem Lantana camara, Nerum oleander i Pistacia lentiscus.
 • Eliminació de l’heura, poda de llenya, neteja de l’espai i reparació dels marges existents.
 • En aquesta àrea hi ha moltes restes d’antigues canonades de reg, les recollirem i les prepararem per portar a la brossa.
 • Piscina per amfibis: hem fet el forat en aquest lloc, però hem d’impermeabilitzar l’estany i naturalitzar-lo mitjançant la plantació d’espècies natives.
 • Estanys d’aigua: dels usos, identificació i neteja de les llaunes d’aigua.
 • Amb la vegetació obtinguda el dia anterior, estendrem la reixa del jardí i agruparem les branques i els troncs.
CAT12FAM: "Old paths and camp in the Siarb Valley 1"
Codi Projecte: CAT12FAM

Títol projecte: Old paths and camp in the Siarb Valley 1

Dates: del 03/07 al 09/07

Lloc del projecte: Vilamur.

Edat: de 10 a 99 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: construcció, patrimoni, medi ambient.

 


Resum del projecte:

Aquest és un projecte destinat a les famílies que vulguin tenir una experiència internacional amb altres famílies estrangeres, tot implicant-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà). Les famílies ajudaran a recuperar els antics camins de la vall i a reconstruir els murs de pedra seca que s’estenen per tota la zona.

Tasques:

● Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
● Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
● Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
● Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
● Implementació o millora de la senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
● Millora empedrat trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.

CAT14FAM: "Old paths and camp in the Siarb Valley 2"
Codi Projecte: CAT14FAM

Títol projecte: Old paths and camp in the Siarb Valley 2

Dates: del 21/08 al 27/08

Lloc del projecte: Vilamur.

Edat: de 10 a 99 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: construcció, patrimoni, medi ambient.


Resum del projecte:

Aquest és un projecte destinat a les famílies que vulguin tenir una experiència internacional amb altres famílies estrangeres, tot implicant-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà). Les famílies ajudaran a recuperar els antics camins de la vall i a reconstruir els murs de pedra seca que s’estenen per tota la zona.

Tasques:

● Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
● Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
● Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
● Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
● Implementació o millora de la senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
● Millora empedrat trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.

CAT15: "Archeology in Garraf: Living Prehistory"
Codi Projecte: CAT15

Títol projecte: Archeology in Garraf: Living Prehistory

Dates: del 01/07 al 15/07

Lloc del projecte: Begues, Baix Llobregat.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Fundesplai

Tipus de projecte: arqueologia i patrimoni.


Resum del projecte:

El projecte “Archeology in Garraf. Living Prehistory” és un camp d’intervenció en el patrimoni arqueològic, que té lloc al jaciment arqueològic de la Cova de Can Sadurní i el seu entorn, a Begues. Els voluntaris participaran en tasques de conservació i arqueologia experimental, així com en activitats per aprendre les tècniques d’excavació arqueològica i de construcció neolítica, i apropar-se al coneixement del Garraf i la ciutat de Barcelona a través de visites i excursions. Altres objectius inclouen promoure l’observació i recerca continuada, fomentar la participació en activitats de voluntariat i la convivència respectuosa, i donar a conèixer la realitat cultural catalana i assegurar la participació al territori juntament amb altres agents de la societat civil.

Tasques:

 • Manteniment i recuperació de camins. 
 • Excavació dels forns de calç.
 • Treballs amb fang i pedra seca. 
 • Prospectar i documentar possibles elements propers a recuperar en un futur.
CAT16: " Recovering mountain aquatic habitats"
Codi Projecte: CAT16

Títol projecte:  Recovering mountain aquatic habitats

Dates: del 17/07 al 31/07

Lloc del projecte: Esterri de Cardós i la Vall de Boí, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Associació La Sorellona

Tipus de projecte: arqueologia i patrimoni.


Resum del projecte:

El projecte vol oferir als participants un espai de convivència i respecte, tot utilitzant el lleure com a eina de transmissió d’actituds i valors bàsics per viure i conviure amb altres  persones. Es vol fomentar el contacte amb la natura i introduir als joves en els mètodes de seguiment i conservació de la biodiversitat aquàtica i mostrar la riquesa natural a persones d’arreu.  

Tasques:

Les diferents tasques tècniques que es duran a terme en el camp de treball, moltes d’elles en el marc del projecte  LIFE Resque AlPyr, tenen com a objectiu la restauració d’estanys de muntanya i molleres, recuperant els seu  estat natural. Es realitzaran tasques de control amb tècnics de l’Associació la Sorellona. 

A continuació es descriuen les tasques: 

 • Mostreig de fauna aquàtica: peixos, amfibis i rèptils. En aquesta pràctica els participants aprendran a  identificar la fauna aquàtica, a descriure caràcters fisiològics de l’animal i reconèixer el valor de cada  grup animal. Aquest mètode de mostreig es basa en la col·locació de trampes estil barbol/nansa on la  fauna queda capturada. És un sistema totalment innocu per la seva vida. 
 • Restauració d’estanys d’alta muntanya mitjançant l’eliminació de fauna exòtica invasora.
 • Restauració d’altres hàbitats d’alta muntanya com fonts, torrents i molleres. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!