Camps de treball internacionals a Catalunya

Introducció

A Catalunya es porten a terme anualment uns 15 camps de treball internacionals, els quals acullen al voltant de 300 participants d’altres països. Tanmateix, per cada projecte, sempre reservem tres o quatre places destinades a catalans i catalanes. Fent un camp de treball internacional a Catalunya tindràs una experiència de voluntariat tot descobrint la riquesa de la teva terra! Els projectes són organitzats per entitats catalanes molt diverses, bona part d’elles membres de COCAT.

Inscripcions

El procés d’inscripció és el mateix que es segueix pels Camps de Treball a l’estranger. Per inscriure’t, vés a la secció Cerca i inscripció a camps de treball internacionals de la web.

Recomanacions

La llengua vehicular del camp serà l’anglès, així que… comença a practicar!

INSCRIPCIONS
CAT01 - The Iberians, life underground

Codi Projecte: CAT01
Títol projecte: The Iberians, life underground
Dates: del 27/06 al 11/07
Lloc del projecte: La Llacuna, Anoia.
Edat: de 18 a 29 anys.
Entitat organitzadora: Fundació Escolta Josep Carol
Tipus de projecte: Arqueologia

Resum del pojecte:
El camp de treball te com a objectius principals recuperar el conjunt arqueològic del jaciment El Castellar així com millorar i conservar l’entorn natural i accés al jaciment . També amb el fi de conèixer l’entorn juntament amb la seva història i promoure la cultura tradicional i popular catalana.
Tasques:
• Delimitació de les àrees de treball i d’accés.
• Excavació de l’àrea determinada amb l’intenció de recuperar objectes i estructures del poblat per saber quina era la vida d’abans.
• Neteja i condicionament del mur perimetral descobert i treballat campanyes anteriors.
• Estudi dels materials.
• Interpretació dels treballs fets.
• Condicionament de l’espai (tasques de conservació).
• Xerrades i dinàmiques per tal de conèixer la figura del/de la arqueòleg/a i també activitat sobre els ibers per donar conèixer aquesta societat
CAT02 - Around the history: archaeological camp
Codi Projecte: CAT02
Títol projecte: Around the history: archaeological camp

Dates: del 29/06 al 13/07

Lloc del projecte: Campredó, Baix Ebre

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Obre’t Ebre

Tipus de projecte:  Arqueologia i patrimoni


Resum del pojecte:

Els treballs realitzats l’estiu de 2019 en la coneguda com a Casa dels Prats situada al terme de Campredó en el marc d’una camp de treball internacional amb joves de diferents nacionalitats, van consistir en el rebaix en diferents punts estratègics del jaciment que ens poguessin donar una nova aportació de dades i informació que ens ajudés a complementar la que ja tenim fins al moment.

Per tant l’objectiu que ens plantegem en la següent campanya és principalment continuar la localització d’estructures en la plataforma superior del turó que es troba situada dintre del perímetre emmurallat del recinte medieval, que ens permeti definir els àmbits interns de la fortificació. En segon lloc continuar amb la neteja de les trinxeres pertanyents al context de la Batalla de l’Ebre, i finalment ens centrarem en la recuperació del tram septentrional de la muralla a tocar de la Torre.

Tasques:
Les tasques principals en aquesta zona de treball seran les de manteniment i millora de l’espai per tal de condicionar la zona adjacent per poder-hi accedir i les muralles .
Els joves participants realitzaran tant tasques d’excavació, així com tractament dels materials, neteja i siglat, classificació i coneixement del tipus de registre obtingut dia a dia. També es realitzaran tasques de topografia, documentació gràfica que inclou tant fotografia com dibuix, etc…
Paral·lelament a aquesta activitat principal, les deixalles que anem trobant pel camí les recollirem. Aquests residus els separarem segons toqui, els apilonarem i els durem també a la deixalleria.
Es treballarà amb la catalogació amb l’ajuda d’un arqueòleg.

CAT03 - Beyond the vineyard: the dry Stone heritage
Codi Projecte: CAT03

Títol projecte: Beyond the vineyard: the dry Stone heritage

Dates: del 17/07 al 31/07

Lloc del projecte: Subirats, Alt Penedès

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Fundesplai

Tipus de projecte: Medi ambient, patrimoni, construcció.


Resum del pojecte:

El camp planteja la intervenció transversal en el medi social i natural a través d’actuacions de manteniment i senyalització de diferents estructures de pedra seca deteriorades i actuacions sobre l’entorn natural. La restauració d’una estructura de marges i de vinyes a la zona d’El Pago, així com l’inventari i restauració d’una zona de trinxeres de la guerra civil en són les tasques principals. Aquest any, com a novetat, es participarà en la restauració d’una barraca malmesa a la zona de jaciments arqueològics i es farà una visita als jaciments amb els arqueòlegs que duen a terme les excavacions. També executaran tasques de foment de la biodiversitat en el medi natural, com ara la col·locació de caixes niu a zones forestal i la participació en projectes de ciència ciutadana.

Tasques:

– Restauració i manteniment dels marges de pedra seca que es troben entre els nuclis d’Ordal i Sant Pau d’Ordal.
– Restauració i manteniment de les restes de trinxeres de la Guerra Civil que es troben a la mateixa zona.
– Restauració d’una barraca de pastor situada prop del Jaciment arqueològic de Subirats.
– Localització de construccions de pedra seca mitjançant el portal Wikipedra.
– Tasques de manteniment a Sant Pau d’Ordal (manteniment de bancs públics i del parc infantil)
– Construcció i col·locació de caixes niu.

CAT04 - Recovery of the natural environment of Pont de Vallonga
Codi Projecte: CAT04

Títol projecte: Recovery of the natural environment of Pont de Vallonga

Dates: del 17/07 al 31/01

Lloc del projecte: Sant Llorenç de Morunys, Solsonès.

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: CRUC

Tipus de projecte: Medi ambient, construcció.

 


Resum del pojecte:

Aquest camp de treball es durà a terme al municipi de Sant Llorenç de Morunys, el qual forma part de la vall de Lord. La vall de Lord, situada al Pre-Pirineu, al nord de la comarca del Solsonès, comprèn els municipis de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers.

Tasques:
• Netejar i retirar la vegetació que ha crescut al mig del camí.
• Condicionar algun tram del camí per tal de poder fer diagnosi i redacció posterior projecte per la rehabilitació dels murs de pedra seca.
• Netejar i rehabilitar les diferents fonts que es troben en el camí.
• Construcció d’una bassa de retenció de l’aigua del torrent que passa per sota el pont per a mantenir net l’entorn i per a ús de la fauna autòctona.

CAT05 - Reading Life in the Rocks
Codi Projecte: CAT05

Títol projecte: Reading Life in the Rocks

Dates: del 17/07 al 31/07

Lloc del projecte: Salàs de Pallars, Pallars Jussà

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: CRUC

Tipus de projecte: Patrimoni, construcció, cultural.


Resum del pojecte:

Els municipis on es realitzen les accions, Salàs de Pallars, Talarn i Baix Pallars , formen part de l’Associació Geoparc Orígens. Aquest projecte enllaça l’estudi i la divulgació de les Ciències de la Terra, atesa la rellevància internacional que té la riquesa geològica de la zona, amb accions de servei a la comunitat, així com la recuperació del patrimoni a partir de la recuperació d’antigues tècniques. Tal és la seva importància en patrimoni geològic, que aquest territori ha estat declarat Geoparc Mundial de la UNESCO.

Tasques:

Municipi de Talarn (patrimoni natural-paisatgístic):

– Recuperació de les parets de pedra seca dels camins.
– Desbrossament i neteja de camins.
– Adequació del l’entorn de l’ermita del Calvari coma zona d’esbarjo amb la instal·lació de bancs i zones d’ombreig.

Municipi de Salàs (patrimoni històric):

– Recuperació de l’antic camí.
– Desbrossar tota la vegetació que ha fet que el camí sigui totalment impracticable.
– Recuperar les parets de pedra seca que resseguien bona part del camí, refent les amb la metodologia tradicional.
– Adequar un nou camí (senyalització i desbrossament) per enllaçar-lo i incloure’l en la “la ruta de les ermites”.
– Adequar zones properes a l’ermita romànica per a poder realitzar futures accions destinades a realitzar excavacions arqueològiques i la restauració dels elements arquitectònics existents.
Municipi de Baix Pallars (patrimoni històric i miner):

– Construcció de diverses parets de pedra seca dels conjunts saliners
– Neteja de la sèquia i entorn dels salins

CAT06 - Roman city of Aeso
Codi Projecte: CAT06

Títol projecte: Roman city of Aeso

Dates: del 17/07 al 31/07

Lloc del projecte: Isona i conca Dellà, Pallars Jussà

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Centre Estudis d’Isona i Conca Dellà

Tipus de projecte: Arqueologia


Resum del pojecte:

Objectius. El camp de treball té per finalitat apropar els joves a diferents aspectes de l’arqueologia, com són l’excavació i el tractament de materials. Científicament cerca potenciar el coneixement de la ciutat romana d’Aeso, lloc on s’han reprès les excavacions arqueològiques programades des de 2019 (Hort del Cavaller i vil·la romana de Llorís).

Tasques:

Es vol aprofitar el voluntariat per, tot gaudint del paisatge rural i natural del Jussà, realitzar tres accions:

 1. a) neteja superficial en la parcel·la coneguda com Hort del Cavaller, de propietat municipal
 2. b) excavació arqueològica en la mateixa parcel·la
 3. c) tractament de materials arqueològics conservats en el Museu d’Isona i Conca Dellà i procedents del lloc esmentat a banda dels que puguin sorgir en el transcurs de l’actuació.
CAT07 - International Workcamp of Gaià
Codi Projecte: CAT07

Títol projecte: International Workcamp of Gaià

Dates: del 20/07 al 3/08

Lloc del projecte: El Catllar, Tarragonès

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Associació La Sínia

Tipus de projecte: Medi ambient


Resum del pojecte:

El voluntariat ambiental contribueix a vertebrar, consolidar i expandir la tasca de l’entitat sent, al mateix temps, el mitjà per a la difusió dels valors naturals i serveis ecosistèmics que els hàbitats aquàtics ofereixen al conjunt de la població.

Tasques:
− Manteniment general del tram fluvial de la Resclosa de la Fàbrica (el Catllar): manteniment de diversos sectors de l’espai alternant tasques com l’arranjament de camins d’accés, eliminació de vegetació aquàtica, neteja de deixalles, adequació d’infraestructures etc.
− Millora d’hàbitats: recolzament en diverses tasques que l’entitat desenvolupa actualment en l’àmbit fluvial del riu Gaià. Per ex. l’eliminació d’espècies exòtiques (canya, lligabosc japonès, miraguà, quelonis i mamífers exòtics), revegetació de marges de riu i altres sectors fluvials, rec en èpoques estivals etc.
− Seguiment de biodiversitat: seguiment científic, mitjançant tècniques estandarditzades de mostreig, d’alguns grups faunístics d’interès com les tortugues, els macroinvertebrats, les papallones, els ocells o els mamífers.
− Tasques prioritàries : segons les necessitats puntuals de l’Associació i/o de l’Ajuntament del Catllar, els participants podran col·laborar, de manera voluntària i sota consens comú, en altres tasques que puguin ser prioritàries.

CAT08 - Nature paths in the Siarb valley
Codi Projecte: CAT08

Títol projecte: Nature paths in the Siarb valley

Dates: del 31/07 al 14/08

Lloc del projecte: Soriguera, Pallars Sobirà

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: Cultura i Medi ambient


Resum del pojecte:

L’objectiu del camp de treball és conèixer, entendre i implicar-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb recuperant camins antics, realitzant activitats de coneixement de flora i fauna, i veient la relació entre l’activitat humana rural amb la natura que l’envolta.

Tasques:
La feina tècnica relacionada amb la recuperació dels camins antics consisteix en:
● Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
● Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
● Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
● Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
● Implementació o millora senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
● Millora empedrat trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.

CAT09 - St. Iscle's Castle: looking for a past
Codi Projecte: CAT09

Títol projecte: St. Iscle’s Castle: looking for a past

Dates: del 14/08 al 28/08

Lloc del projecte: Vidreres, La Selva

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Grup d’Esplai Vidrerenc

Tipus de projecte: Arqueologia


Resum del pojecte:

Dues setmanes per conèixer i compartir experiències amb gent d’arreu del món, crear consciència de grup i poder compartir experiències. Alhora, adquirir coneixements arqueològics i culturals de Catalunya mitjantçanmt el Castell medieval de Sant Iscle.

Tasques:

 • Excavació de l’interior dels sectors en qüestió mitjantçant mètodes estratigràfics.
 • Neteja dels murs que conformen els diversos sectors del castell a mesura que vagin quedant al descobert
 • Registre aquerològic, mitjantçant croquis, fitxes, dibuixos i fotografies, dels diversos estrats i estructures que vagin apareixent.
CAT10 - Estany de Sils: management and restauration of a protected Catalan wetlands
Codi Projecte: CAT10

Títol projecte:“Estany de Sils: management and restauration of a protected Catalan wetlands”

Dates: del 20/08 al 03/09

Lloc del projecte: Sils, La Selva

Edat: de 18 a 29 anys.

Entitat organitzadora: Fundació EMYS

Tipus de projecte: Medi Ambient


Resum del pojecte:

 1. Mostrar la realitat ambiental d’un territori i com es pot intervenir en aquesta
  2. Contribuir a la millora i la conservació de l’Espai Natural dels Estanys de Sils i els seus elements
  d’interpretació
  3. Conèixer la biodiversitat i els hàbitats característics d’aquestes zones humides
  4. Conèixer la custòdia del territori, els actors del territori que hi participen i exemples en la seva
  aplicació
  5. Transmetre valors de cooperació i respecte vers el medi i els seus habitants
  6. Oferir un espai d’intercanvi i de descoberta de les diferents realitats dels participants, principalment
  en temes ambientals i de conservació/gestió d’espais naturals
  7. Potenciar el consum responsable en tots els sentits. Per una banda, com a mesura important per cuidar el nostre entorn; per l’altra, en l’ús de les noves tecnologies i altres aspectes relacionats amb la cura d’un mateix i les persones que ens envolten
  8. Promoure que els participants esdevinguin difusors
  9. Donar a conèixer la cultura catalana a través de la vivencialitat i les relacions en xarxa
  10. Ser conscients de quines són les Solucions Basades en la Natura (NBS) i ser-ne difusors.

Tasques:
1. Eliminació de flora exòtica invasora
2. Creació d’una bassa
3. Creació i recuperació d’espais de connectivitat
4. Manteniment d’infraestructures
5. Recuperació de l’illa central i creació de punts d’insolació als marges
6. Recollida de deixalles

CAT11TEENS - Recovery of ancient paths in the Pyrenees
Codi Projecte: CAT11TEENS

Títol projecte: Recovery of ancient paths in the Pyrenees

Dates: del 15/08 al 26/08

Lloc del projecte: Soriguera, Pallars Sobirà

Edat: de 14 a 17 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: Construcció, patrimoni, medi ambient.


Resum del pojecte:

L’objectiu del camp de treball és conèixer, entendre i implicar-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb recuperant camins antics, realitzant activitats de coneixement de flora i fauna, i veient la relació entre l’activitat humana rural amb la natura que l’envolta.

Tasques:
La feina tècnica relacionada amb la recuperació dels camins antics consisteix en:
● Realitzar un primer recorregut per mostrar el camí que es vol recuperar i explicar per què servia, qui l’usava, quant fa que està abandonat, etc.
● Primera fase de tallar herba, arbustos, etc. que han crescut i poden impedir el pas dels caminadors.
● Apartar pedres del camí: recollir les pedres que han caigut al camí i apartar-les de forma ordenada a les vores per deixar el pas transitable.
● Reconstruir els trams més senzills de paret de pedra seca: reconstruir aquelles parets que han caigut i que són fàcilment re construïbles.
● Implementació o millora de la senyalització amb pintura: repassar les marques de seguiment dels senders amb pintura segons les instruccions que ens donarà el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
● Millora empedrat trams senders: alguns senders tenen trams empedrats que s’han desgastat. Refer aquests trams per tal de mantenir les zones empedrades.

CAT12ESCVT - Nature paths in the Siarb Valley
Codi Projecte: CAT12ESCVT

Títol projecte: Nature paths in the Siarb Valley

Dates: del 29/08 al 12/09

Lloc del projecte: Soriguera, Pallars Sobirà

Edat: de 18 a 30 anys.

Entitat organitzadora: Balmes Blancs

Tipus de projecte: Construcció, cultural, medi ambient.


Resum del pojecte:

L’objectiu del camp de treball és conèixer, entendre i implicar-se en el llegat cultural i natural que existeix a la Vall de Siarb recuperant camins antics, realitzant activitats de coneixement de flora i fauna, i veient la relació entre l’activitat humana rural amb la natura que l’envolta.

Tasques:
La feina a realitzar es divideix en dos blocs:

 • Feina de recuperació de camins antics (històric/cultural): consisteix, en termes generals, en diferents tasques relacionades amb la recuperació dels camins antics i senders de la Vall de Siarb. Cal tenir en compte que la feina tècnica és física, a l’aire lliure, i que, per tant, requereix d’un esforç físic important. Els monitors intervindran en l’organització d’aquests equips per tal que siguin adequats i equitatius. Al mateix temps, els monitors participaran en la realització de la feina tècnica, col·laboraran en les mateixes tasques que els participants del camp i resoldran qualsevol tipus de dubte que pugui haver per a la realització de la feina per part dels participants.
 • Feina de Seguiment de biodiversitat (natura): s’emprarà la metodologia de l’aprenentatge-servei (APS) i la metodologia científica. L’APS ens permetrà assolir alguns dels objectius proposats que fan referència a la part més pràctica. En aquestes activitats predominarà l’acció per tal de desenvolupar i consolidar competències més de l’àmbit científic. En alguns casos la part pràctica serà guiada per part del tècnic professional o monitor, però en d’altres serà més autònoma. Ens permetrà treballar de manera ordenada, coherent i obtenir uns resultats de confiança, que siguin reproduïbles i es puguin corroborar o bé rebutjar.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!