Preguntes freqüents referents a la quota

Quina quantitat és la quota de participació i què inclou?
La quota de participació per a majors de 18 anys en un camp de treball és de 145€, per a aquells participants menors d’edat la quota aplicada serà de 200€. Per a famílies la quota es de 145€ per participant (menors de 14 anys exempts de quota) i per a grups la quota es de 50€ per participant.

Aquesta cobreix la tramitació, el seguiment i formació, la participació i  l’allotjament, la manutenció i les activitats generals del camp de treball també es cobreixen per l’entitat d’acollida. La quota NO inclou: el bitllet d’avió o el transport que agafis per arribar al camp, les despeses de tramitació del visat (si cal), l’assegurança de viatge, les vacunes (si calen) i les activitats extres durant el projecte.

D’altra banda, has de comptar que hauràs d’agafar un segon transport d’arribada al camp (tren, bus, taxi…) un cop arribis a la ciutat més propera. Aquest transport també l’hauràs d’abonar tu.

En alguns casos, l’entitat estrangera estableix un suplement a pagar a l’arribada al camp. En aquests casos, ho trobaràs especificat a l’explicació de cada camp de treball
(extra fee). Per als projectes de menors d’edat quasi sempre s’hi contempla aquesta quota degut a la diferent manera de gestionar els projectes.

A banda, sempre és recomanable dur una mica de diners de butxaca per si de cas. No està cobert si un dia sortiu amb els companys a prendre alguna cosa o excursions opcionals a no ser que s’especifiquin a la descripció del projecte.

Tots els participants al camp de treball paguem la mateixa quota de participació?

Potser et preguntes si la quota que pagues va directament a parar al camp de treball que faràs, o si tots els participants pagueu la mateixa quota. T’expliquem.

Cada organització nacional recull els diners dels voluntaris del seu país, però no els envia a les organitzacions d’acollida dels camps de treball internacionals, sinó que els diners que es recullen es queden al país d’origen, per tal de finançar els projectes que es fan a cada país.

Cada organització d’enviament, doncs, marca quina és la seva quota, en funció del país d’origen i les característiques determinades en que es troba l’organització (nivell de vida, finançament de les activitats, etc… ). En general, totes les quotes de les entitats internacionals oscil·len amb un sostre màxim d’uns 150 € – 250€.

Per altra banda, fer transferències internacionals de divises a cadascun dels països a on s’envien voluntaris, suposaria que una part de la quota es perdés. Així doncs, és acordat a nivell internacional aquest sistema de funcionament en que les quotes locals es queden a nivell local.

En el projecte que he triat posa que cal pagar una quota extra. Què és i quan l’he de pagar?

En alguns casos, l’entitat estrangera estableix un suplement a pagar a l’arribada al camp estranger (extra fee). Ho trobaràs especificat a l’explicació del camp de treball.

Hi ha organitzacions que no disposen de suficients recursos per tirar endavant el seu projecte doncs no disposen de subvencions públiques o altres tipus d’ingressos per a la seva activitat i per a poder tirar endavant amb el seu projecte necessiten una aportació extra dels voluntaris internacionals que acullen als seus projectes.

En alguns casos s’especifica que aquesta quota extra serveix per a sufragar costos del propi camp (per exemple, si es requereix per a material específic o per a desplaçaments concrets).

Així mateix per als projectes amb menors d’edat també es demana aquesta quota, ja que es requereix de personal específic, un seguiment més personalitzat i les activitats ofertades son diferents a les dels projectes de majors d’edat.

En el cas que el teu camp de treball requereixi una quota extra, una vegada confirmat al camp, l’entitat d’acollida t’especificarà com realitzar el pagament d’aquesta quota extra.

Què passa si finalment no vull o no puc anar al camp al qual m’han acceptat?

Cal que abans d’apuntar-te a qualsevol camp et llegeixis i tinguis ben presents les Condicions de participació.

Qualsevol modificació per part teva un cop estàs confirmat a un camp de treball es considera una cancel·lació. És per això que demanem que a l’hora de triar projectes tinguis en compte la teva disponibilitat en dates i la tipologia i la descripció del projecte, ja que els camps que constin a la teva inscripció seran pels que mirarem de trobar-te plaça.

Si la cancel·lació es produeix dins de 7 dies naturals des que has rebut el correu electrònic amb la carta de confirmació, et retornarem 75€ de la quota d’inscripció. La part restant és deduïda en concepte de despeses administratives i de gestió.

És condició indispensable per fer efectiva aquesta devolució que faltin 30 dies naturals per l’inici del camp de treball.

Si vols cancel·lar la teva participació, et demanem que avisis el més aviat possible enviant un correu a outgoing@cocat.org.

Hi ha beques pels projectes de curta durada internacional, o camps subvencionats, en els quals no hi hagi quota o sigui reduïda?

La gran majoria de camps de treball internacionals no estan subvencionats, o compten amb co-finançament a través de les quotes dels participants.

Els únics projectes que compten amb subvenció són els que es desenvolupen en el marc del programa Erasmus +, i poden ser de 2 tipus:

ESC VT/ European Solidarity Corps Volunteering Team – surten al cercador de projectes amb codi ESC, i compten amb reemborsament de quota, despeses de viatge i uns diners de butxaca segons el país i el projecte.

Més info a outgoing@cocat.org

Intercanvis juvenils – projectes d’educació no formal, d’intercanvi cultural entre grups de diferents països, que anunciem a l’apartat de notícies de la web i a les xarxes socials.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!