Què és un Projecte de mitja/llarga durada (MTV, LTV, ESC)?

El voluntariat és una manera de participar en la construcció i la transformació de la realitat, donant suport a iniciatives locals o internacionals, de forma desinteressada i sense remuneració econòmica. El voluntariat de llarga durada consisteix en la participació en un projecte durant un període d’entre 1 i 12 mesos, en el qual el participant té l’oportunitat d’implicar-se amb més profunditat i adquirir pràctica en les activitats que desenvolupa una organització.

A diferència d’una experiència de voluntariat de més curta durada i puntual com són els camps de treball, en els projectes de llarga durada la participació es fa de forma individual i no en grup, això permet una major implicació i més profund aprenentatge en les tasques que es duen a terme.

Des de COCAT gestionem dos tipus de voluntariats de llarga durada, tot i que molt diferents entre ells per condicions, requisits i procediment a seguir: els projectes de mitja i llarga durada (MTV i LTV) i els projectes que s’emmarquen dins de l’European Solidarity Corps – ESC.

Projectes de mitja i llarga durada

COCAT treballa en xarxa internacional amb les plataformes de voluntariat internacional CCIVS i Alliance of Voluntary Service Organizations, desenvolupant projectes transversals d’interès comú entre organitzacions de diferents països.

Totes les entitats que acullen projectes de mitja i llarga durada formen part d’aquestes xarxes i podeu trobar-les a la Revista d’Entitats.

Tipologies

MTV (Mid-Term Volunteering). Són projectes de mitja durada, entre 1 i 3 mesos, amb les dates fixes. Has de poder participar en les dates en els quals et compromets.

LTV (Long-Term Volunteering). Són projectes de llarga durada, entre 3 mesos i un any. Poden tenir les dates fixes o flexibles, però has de poder participar en les dates en els quals et compromets.

PERMANENT. Són projectes que funcionen de manera permanent. No tenen les dates de participació prefixades i, per tant, són flexibles. Si t’hi vols inscriure, has de fixar-te en si es requereixen un mínim de setmanes o de mesos de participació, així com també si s’indica en quins períodes o dies concrets esperen l’arribada de voluntaris. A la teva inscripció hauràs d’indicar clarament les dates en què vols començar i finalitzar el projecte.

Passos a seguir per participar en un projecte MLTV

Condicions de participació per a Projectes de mitja i llarga durada

European Solidarity Corps (ESC)

L’European Solidarity Corps (ESC) és un voluntariat subvencionat per la Comissió Europea. Es tracta d’una activitat no remunerada i sense ànim de lucre que es realitza a temps complet durant un període determinat, que es fixa segons les necessitats del projecte.

El voluntariat European Solidarity Corps és una experiència d’aprenentatge emmarcada en l’educació no formal com a metodologia. És una experiència de voluntariat d’entre 2 i 12 mesos, que dóna l’oportunitat als participants d’implicar-se en profunditat en les activitats que desenvolupa una organització, la qual està sempre enfocada a la realització de tasques socials, educatives, ambientals, culturals o d’interès pel voluntari.

Els projectes de l’European Solidarity Corps estan enfocats a joves de 18 a 30 anys. Durant l’ESC, els joves que hi participen, adquireixen competències per al seu desenvolupament personal, educatiu, professional i social.

Objectius
Promoure la ciutadania activa i la comprensió mútua entre la joventut.
Donar suport al treball voluntari transnacional de la joventut.
Desenvolupar la solidaritat i promoure la tolerància entre la joventut,

Passos a seguir per a participar en un projecte ESC.

Condicions de participació per a Projectes ESC

 

COCAT es una entitat acreditada que compta amb el segell de qualitat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!