Què és un Projecte de Llarga durada (MTV, LTV, ESC)?

El voluntariat és una manera de participar en la construcció i la transformació de la realitat, donant suport a iniciatives locals o internacionals, de forma desinteressada i sense remuneració econòmica. El voluntariat de llarga durada consisteix en la participació en un projecte durant un període d’entre 1 i 12 mesos, en el qual el participant té l’oportunitat d’implicar-se amb més profunditat i adquirir pràctica en les activitats que desenvolupa una organització.

A diferència d’una experiència de voluntariat de més curta durada i puntual com són els camps de treball, en els projectes de llarga durada la participació es fa de forma individual i no en grup, això permet una major implicació i més profund aprenentatge en les tasques que es duen a terme.

Gran part dels/les voluntaris/àries de COCAT participen en camps de treball, que són experiències de voluntariat puntual i que poden ser la introducció a projectes de més llarga durada, més implicació i resultats més profunds i intensos.

Des de COCAT gestionem dos tipus de voluntariats de llarga durada, tot i que molt diferents entre ells per condicions, requisits i procediment a seguir: els projectes de mitja i llarga durada (MTV i LTV) i els projectes que s’emmarquen dins de l’European Solidarity Corps – ESC (anteriorment anomenat Servei de Voluntariat Europeu – SVE).

Projectes de mitja i llarga durada

COCAT treballa en xarxa internacional amb les plataformes de voluntariat internacional CCIVS i Alliance of Voluntary Service Organitzations, desenvolupant projectes transversals d’interès comú entre organitzacions de diferents països.

Tipologies

MTV (Mid-Term Volunteering)
Són projectes de mitja durada, entre 1 i 3 mesos, amb les dates fixes.
Has de poder participar des del primer fins al darrer dia de projecte.

LTV (Long-Term Volunteering)
Són projectes de llarga durada, entre 3 mesos i un any, amb les dates fixes. Has de poder participar des del primer fins al darrer dia de projecte.

PERMANENT
Són projectes que funcionen de manera permanent. No tenen les dates de participació prefixades i, per tant, són flexibles. Si t’hi vols inscriure, has de fixar-te en si es requereixen un mínim de setmanes o de mesos de participació, així com també si s’indica en quins períodes o dies concrets esperen l’arribada de voluntaris. A la teva inscripció hauràs d’indicar clarament les dates en què vols començar i finalitzar el projecte.

Condicions de participació per a Projectes de mitja i llarga durada

Vídeo informatiu sobre Projectes de mitja i llarga durada

European Solidarity Corps (ESC)

L’European Solidarity Corps (ESC) és un voluntariat subvencionat per la Comissió Europea. Es tracta d’una activitat no remunerada i sense ànim de lucre que es realitza a temps complet durant un període determinat
(6-12 mesos),
 que es fixa segons les necessitats del projecte.

El voluntariat European Solidarity Corps és una experiència d’aprenentatge emmarcada en l’educació no formal com a metodologia.
Durant l’ESC, els joves que hi participen, adquireixen competències per al seu desenvolupament personal, educatiu, professional i social.

Objectius
Promoure la ciutadania activa i la comprensió mútua entre la joventut.
Donar suport al treball voluntari transnacional de la joventut.
Desenvolupar la solidaritat i promoure la tolerància entre la joventut,

Condicions de participació per a Projectes ESC

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!