El passat 21/10 COCAT va assistir a la presentació del Catàleg preliminar i Diccionari de Competències i Metacompetències de l’Acció Voluntària del Dept. de Drets Socials de la Generalitat. Una eina que ha de permetre ser la base cap a la identificació, certificació i acreditació oficial de les compètencies que les persones voluntàries poseu en joc.
Ara s’ha obert un procés participatiu (que romandrà actiu fins el 30 de novembre) per tal que les persones voluntàries pugueu dir la vostra i aportar la vostra visió sobre allò que s’aprèn fent voluntariat.
Per fer-ho, es crida les persones voluntàries a respondre una enquesta online o bé participar presencialment a una de les trobades territorials i fer arribar la veu al Departament.
La intenció d’aquest procés participatiu és poder escoltar i recollir en primera persona quines són les vostres experiències en relació als aprenentatges vitals que viviu quan feu voluntariat. Totes les opinions, valoracions i respostes que es recullin serviran per millorar aquest Catàleg, que sens dubte serà -en un futur proper- una eina molt útil per a les entitats, ja que servirà per millorar la nostra gestió, reconèixer i fer més visible la tasca voluntària.