See Beyond Borders (SEEDS)
Descripció

Fundada el 2005, SEEDS Iceland és una organització voluntària islandesa sense ànim de lucre dissenyada per promoure la comprensió intercultural, la protecció i la conscienciació ambiental mitjançant treballs en projectes ambientals, socials i culturals a Islàndia.

SEEDS col·labora estretament amb les comunitats locals, les autoritats locals, els individus i altres associacions islandeses tant per desenvolupar projectes en col·laboració, destinats a satisfer una necessitat identificada, com per proporcionar una assistència vital a les iniciatives establertes. 

Els projectes estan dissenyats per beneficiar-se mútuament per a tots/es els/les implicats/des: els/les voluntaris/àries, les comunitats locals d’acollida i Islandia en general.

 

Web:  www.seedsiceland.org.
This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!