CAT

En el marc del projecte GIVE-Lab amb el suport del programa Erasmus+, 24 participants de 8 països europeus es van reunir del 25 al 27 d’octubre de 2022 a Liège, Bèlgica per debatre sobre la violència de gènere, intercanviar opinions amb especialistes i compartir experiències amb eines d’educació no formal.

Un seminari interdisciplinari contra la violència masclista!

 📚 El primer dia, Marine Pansu, especialista en gènere, va fer un taller de conferències interactius sobre estereotips de gènere, cultura de la violació i privilegis.

Durant el taller els participants van aprendre a desenvolupar una política integral contra la violència sexual i de gènere.

 

🎭 El segon dia; utilitzant les tècniques del Teatre de l’Oprimit, presentada per Claudia Signoretti, els/les participants van viure les emocions, problemes de les dones i les persones queer en situacions de la vida quotidiana.

Tarda sobre activisme, Laetitia Vignaud de CRIBLE, una ONG belga feminista i queer, van presentar i debatre el vocabulari de la comunitat LGBTIQ+ en el seu espectre.

 

💜 L’últim dia; Feyza Akınerdem, experta en violència de gènere, va compartir la situació actual de les dones a Turquia i els mecanismes de dominació utilitzats contra les nenes i les dones.

Aquest seminari va explorar el tema del projecte amb ponents de diferents sectors: educació no formal, ciències socials, art i activistes de diferents organitzacions.

 

França 2023!

Més que mai, nosaltres, socis i participants de GIVE-Lab hem renovat el nostre impuls per lluitar per un moviment de Servei Voluntari Internacional just i lliure de violència de gènere.

A partir dels intercanvis de coneixements i pràctiques, ens complau anunciar que tornarem a reunir-nos en un laboratori internacional de 5 dies a França per crear un conjunt d’eines educatives basat en els resultats d’aquest seminari el febrer de 2023.

 

ENG

Enough formalities, let’s get on with it :  Give-LAB Seminar in Belgium. 

In the frame of the GIVE-Lab project supported by the Erasmus+ programme, 24 participants from 8 European countries gathered from 25-27 October 2022 in Liege, Belgium to discuss gender-based violence, to exchange views with specialists, and to share experiences using non-formal education tools.

An interdisciplinary seminar against gender-based violence!

📚 On the first day, Marine Pansu, a gender specialist, run an interactive lecture workshop on gender stereotypes, rape culture, and privileges. 

During the workshop participants learnt how to develop a comprehensive policy against Sexual and Gender-Based Violence.

 

🎭 On the second day; using the techniques of Theatre of the Oppressed, presented by Claudia Signoretti, participants experienced the emotions and problems of women and Queer people in dailylife situations. 

Afternoon about activism, Laetitia Vignaud of CRIBLE, a feminist and Queer Belgian NGO, introduced and discussed to participants the vocabulary within the LGBTIQ+ community and its spectrum. 

 

💜 On the last day; Feyza Akınerdem, a gendered violence expert, shared the current situation of women in Turkey and the mechanisms of domination used against girls and women.

This seminar explored the project’s topic with speakers from different sectors: non formal education, social sciences, art, and activists from different organisations. 

See you in France in 2023!

More than ever, we, GIVE-Lab partners and participants have renewed our drive to fight for a just and free-of-gender violence  International Voluntary Service movement.

Based on the exchanges of knowledge and practices, we are happy to announce that we will once again reunite in a 5-day international laboratory in France to create an educational tool kit based on the outcomes of this seminar in February 2023.